پشتیبانی محصولات

sharifcivil.ir@gmail.com

تیم پشتیبانی سایت عمران شریف به صورت 24 ساعته پاسخگو خواهد بود. برای دریافت مجدد فایل های خریداری شده و پیگیری پرداخت، با ایمیل بالا و همچنین با کلیک بر روی آیکن زیر در تلگرام با ما در تماس باشید.

tele

اخرین نسخه نرم افزار ها

safe_logo_i1

etabs_logo_i1

th


 

آمار

دسته‌ها

B_05e26ec5-83ce-4

توليمو چيست؟

تولیمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization مي باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحي و اجرا مي شود که در واقع آزموني استاندارد براي تعيين سطح دانش زبان انگليسي مي باشد.

دفترچه سوالات و نحوه پاسخگويي:

در جلسه آزمون به هر يک از داوطلبان زبان انگليسي پيشرفته (TOLIMO) دو دفترچه سوال داده مي شود که يک دفترچه تشريحي(دفترچه شماره ۱) و دفترچه ديگر تستي(دفترچه شماره ۲) خواهد بود. داوطلبان بايد پاسخ سوال تشريحي را در همان دفترچه و پاسخ سوالات تستي را در پاسخنامه پاسخ بدهند. تعداد سوالات و مدت پاسخگويي:

– دفترچه شماره ۱:
يک سوال تشرحي نوشتاري (Writing) که داوطلب ۳۰ دقيقه فرصت دارد پاسخ را در همان دفترچه سوال بنويسد.

– دفترچه شماره ۲:
حاوي ۱۶۰ سوال تستي شامل ساختار و نوشتار زباني (Structure and written expression)، خواندن و درک مطلب (Reading comprehension) و درک مطلب شفاهي يا شنيداري (Listening comprehension) مي باشد که داوطلبان بايد طبق زمانبندي زير به اين سوالات پاسخ بدهند:
– ساختار و نوشتار زباني (۴۰ سوال و مدت پاسخگويي ۳۰ دقيقه)
– خواندن و درك مطلب (۵۰ سوال و مدت پاسخگويي ۵۵ دقيقه)
– درك مطلب شفاهي (۵۰ سوال و مدت پاسخگويي ۳۵ دقيقه)

تذکر مهم:

– در جلسه آزمون متحصرا سوالات بخش شنيداري از بلندگو پخش مي شود و داوطلبان بايد با توجه به متن سوال که از بلندگو پخش مي شود، نسبت به انتخاب يکي از ۴ گزينه اي که در رابطه با سوال مربوط به اين بخش درج گرديده، اقدام و با توجه به شماره سوال مربوط در پاسخنامه، علامتگذاري نمايند
– متن سوالات شنيداري فقط يک بار از بلندگو پخش مي شود و قابل تکرار نيست.

محاسبه نمره:

نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره كل منظور می شود. دامنه نمره كل از ۳۱۰ تا ۶۷۷است.
نمره بالاتر از ۶۰۰ عالی، بین ۵۲۰ تا ۵۹۹ خوب، بین ۴۸۰ تا ۵۱۹ متوسط و كمتر از۴۷۹ضعیف تلقی می شود.
لازم به ذكر است كه بخش نوشتاری نمره جداگانه دارد و نمره آن بین ۱ الی ۶ می باشد كه در كنار نمره كل در كارنامه درج می شود.

مجموعه منابع پیشنهادی:

استفاده از پکیج منابع ازمون MSRT برای ازمون های تولیمو نیز توصیه می گردد.

 

جدول زمانی آزمون های تولیمو در سال ۱۳۹۴ ب شرح زیر می باشد:

Tolimo 97 مرکز تهران ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز مشهد ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز اصفهان ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز شيراز ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز تبريز ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز تبريز ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز کرمان ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز رشت ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز بابل ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز يزد ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 97 مرکز کيش ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 98 مرکز تهران ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز تهران ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز مشهد ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز اصفهان ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز شيراز ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز تبريز ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز کرمان ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز رشت ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز بابل ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 99 مرکز يزد ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳-۲۳:۵۹
Tolimo 100 مرکز تهران ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز تهران ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز اصفهان ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز شيراز ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز تبريز ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز کرمان ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز رشت ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز بابل ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز يزد ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 101 مرکز کيش ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷-۲۳:۵۹
Tolimo 102 مرکز تهران ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز تهران ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز مشهد ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز اصفهان ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز شيراز ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز تبريز ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز کرمان ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز رشت ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز بابل ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز يزد ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 103 مرکز کيش ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰-۲۳:۵۹
Tolimo 104 مرکز تهران ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸-۲۳:۵۹
Tolimo 105 مرکز تهران ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳-۲۳:۵۹

دانـــــلود

  • 2,901 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.


فهرست بهای 95 فرمت Excel دانلود فهرست بهای 95 در 15 رشته
جزوات کدبندی لغات زبان انگلیسی سریع ترین روش حفظ لغات در کوتاه ترین زمان ممکن!
منابع آزمون MSRT + نحوه مطالعه کتب و نمونه سوالات جدید برای ازمون MSRT
منابع آزمون دانشگاه آزاد EPT کتب و نمونه سوالات جدید برای ازمون زبان انگلیسی EPT

Code center

    Sorry. No data so far.

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

سایت های دانلود رایگان مقاله و کتاب

 دانلود کتاب: 
bookfi.net دانلود مقاله: 
ardabil-sci.com
 
error: Content is protected !